Ochrana osobních údajů

Vítám vás na svých stránkách. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá a beru ji vážně. Osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Správce stránek

Provozovatelem je fyzická osoba Mgr. Věra Pospíšilová, která spravuje stránky verapospisilova.cz a psychologprozeny.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje: Mgr. Věra Pospíšilová, Štěpnická 1085, Uherské Hradiště, 686 06. IČO 68127341. V případě otázek, informací, podnětů nebo stížností využijte e-mail pospisilova.verka@gmail.com.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Věra Pospíšilová přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u ní vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Chrání osobní údaje pomocí moderních technologií a v míře odpovídající aktuálnímu stupni technického rozvoje.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webové stránky www.psychologprozeny.cz nebo www.verapospisilova.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle.

 

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuji za svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Stejně tak můžete používání cookies na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Rozsah zpracování a užití osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
● vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného předpokladu, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
● fotografická dokumentace – pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte.

Souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky mé společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je mou povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a fyzická osoba Věra Pospíšilová nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jedná se o poskytovatele následujících platforem: Google, MailerLite, Facebook.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: pospisilova.verka@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete odběr mých e-mailů ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím souhlasu s Pravidly potvrzujete, že jste se seznámili s pravidly ochrany osobních údajů, souhlasíte s nimi a přijímáte je v plném rozsahu.

Jako správce jsem oprávněna tato Pravidla měnit. Nová verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách a zároveň zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.